เทคนิค forex

แผนภูมิแบบเส้น (Line Chart)

  Forex2pro.com
  ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาด Forex
เทคนิค forex
เทคนิค forex
forex
อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
forex
USD/THB 0
EUR/USD 0
USD/JPY 0
GBP/USD 0
USD/CHF 0
USD/CAD 0
AUD/USD 0
NZD/USD 0
EUR/JPY 0
อัตราแลกเปลี่ยน อื่น ๆ
forex
แผนภูมิแบบเส้น (Line Chart) เป็นกราฟที่นำราคาปิดของหุ้นมาลากต่อเนื่องกันโดยไม่ใช้ ราคาเปิด, ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดมาแสดงเลย
เทคนิค forex
line chart
รูปภาพแผนภูมิแบบเส้น
เนื่องจากความเรียบง่าย ที่แสดงเพียงแค่ราคาปิดเท่านั้น ทำให้เราสามารถทำความเข้าใจกราฟ และเห็นแนวโน้ม และการเคลื่อนไหวของราคา จากแผนภูมิแบบเส้นได้ง่าย แผนภูมิแบบเส้นจึงเป็นที่นิยมในการนำเสนอ การเคลื่อนไหวของราคาต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามการที่แผนภูมิแบบเส้น ไม่แสดงราคา ต่ำสุด สูงสุด และราคาเปิด ซึ่งเป็นการตัดข้อมูลบางส่วนออกไป จึงทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ไม่นิยมนำแผนภูมิแบบเส้นมาใช้ในการวิเคราะห์ หาแนวโน้มราคา แต่ใช้ แผนภูมิแบบแท่ง หรือ แผนภูมิแท่งเทียน ซึ่งแสดงข้อมูลราคา ต่ำสุด สูงสุด ราคาเปิด และราคาปิด ครบทั้งหมด
เทคนิค forex
bar chart candle chart
รูปภาพแผนภูมิแบบแท่ง รูปภาพแผนภูมิแบบแท่งเทียน
 
เทคนิค forex
โบรคเกอร์ Forex
เทคนิค forex
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

© Copyright 2009-2013 forex2pro.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About forex2pro.com